Eğitim Durumu

TEPEKÖY  İLKOKULU  TARİHÇESİ

 

Köyümüzde ilk olarak 1918 Yılında açılan okul , 6 ay sonra İngilizlerin işgali üzerine kapatıldı. 12 Eylül 1923 tarihinde bir kez daha açıldı. 1927 yılma kadar eğitim Arap ve Türk Alfabesiyle karışık verildi. 1928 yılımda harf inkılâbının tamamlanmasıyla birlikte Türk alfabesine geçildi.

1939 yılına kadar 3. sınıfta, 1940 yılında 4. Sınıfta  mezun veren köy okulumuz,1941 yılından itibaren 5. Sınıftan itibaren mezun vermeye başladı. 1979 yılında Tepeköyde müstakil ortaokul açıldı. Bu tarih köyümüzde özellikle kız öğrenciler için eğitim alanında bir milat olmuştur. Ekonomik sebeplerden dolayı ortaokula gönderilemeyen kız çocukları burada eğitim görerek meslek sahibi olmuşlar ve  çalışma hayatına devam etmektedirler. 1990 yılında ilkokulla ortaokul birleştirildi. 1997 yılında kesintisiz 8 yıllık ilköğretime geçildi.

1918-2005 yılları arasında 87 yıl boyunca okulda 85 öğretmen görev yaptı, özveri ile çalışıp Tepeköy halkına ilim ve irfan yönünden çok şey kazandırdılar.

Okulu ilk kez açan Batum’lu Mustafa Remzi Bey halkın dilinde adeta destanlaşmış, yaptığı hizmetler, verdiği konferanslar yıllar boyunca dillerden düşmemiş, adeta efsaneleşmiştir. 40 günlük bir süre içinde 3 sınıflı bir okul yaptırıp, gece büyüklere gündüz küçüklere ders vermek suretiyle kısa zamanda okuma ve yazmayı öğretmiştir. İlmi, irfanı ve sanatı, yüce değerini halka en güzel şekilde anlatmıştır. Bu vesile ile Tepeköyünden 700 kişi civarında devlet hizmetinde, 150 kişi civarında özel sektörlerde, 140 kişi öğretmen olarak yurdun çeşitli bölgelerinde hizmet vermektedİr. 1996-97 yılı itibarıyla ilkokuldan 1406 kişi, ortaokuldan 206 olmak üzere toplam. 1612 öğrenci mezun etmiştir.

1924 yılında Hopalı Mustafa Şevki Bey, 1925 yılında Hafiz Niyazi Bey, Haşim Güngüt Bey, Küplüceli Kamber Algan Bey öğretmen olarak bu okula gelmişler, öylesine takdire şayan bir eğitim verilmiştir ki; kasabadan ve komşu köylerden ağaların, beylerin çocukları eğitim için Tepeköy’e eğitime gelmişlerdir Eski Milletvekilimiz Sadi Bey, İlhan Güven Bey, Sami Barlas Bey ve bilmediğimiz daha niceleri okumak için kasabadan Tepeköye gelmişlerdir.

Cumhuriyet tarihinin ilk milletvekillerinden Ahmet Fevzi Erdem Bey ziyaret için Şavşat’a geldiğinde, Şavşat belediye binasını, diğer resmi dairelerin binalarının inşasını yapmış ve yapmakta olan Tepeköylü meşhur marangoz ustaları Şükrü ve Şakır Yeni, Taştan Temur, Civan Acar’ın yanlarına uğrayıp hal ve hatırlarını istek ve arzulama sorar. Meşhur ustalar “biz 43 yıl Rus esaretinde kaldık, halkımız ilim irfan ve sanattan yoksun kaldı. Bize iyi öğretmenler gönderirseniz memnun oluruz dediler.” Ahmet Bey Ankaraya döndüğünde durumu Atatürk’e anlattı, özellikle Mustafa Remzi Beyi rica etti. Kemal Atatürk “o benim sağ kolumdur fakat eğitim için yapamayacağım fedakârlık yoktur. Diyerek hemen atamasını yaptırır. Mustafa Remzi Bey öğretmen iken Atatürk Ordu ya almış Tepeköye Yüzbaşı üniforması ile gelmiştir.

Mustafa Remzi Bey; köy halkını sık sık bir araya toplayıp konferans verirmiş.’Teknoloji denilen dev icatlar çıkıyor, bu makineleri alet ve edavatları yapabilecek, işletebilecek, çalıştırabilecek elemanlara ihtiyaç vardır Hangi milletler ilme, irfana, sanata ve bilime daha çok önem. verirse, okuyup tahsil yaparsa o milletler kalkınır zengin olur. Teknoloji sayesinde dünyaya egemen olur. Kim okuldan kaçarsa ilme irfana değer vermezse diğer devletlerin kölesi olur.”

Bu konuşmayı yörenin idarecisi durumunda olan Hamşioğlu beylerinden bir beyde dinler. Bey köyden ayrılıp giderken Bey e sorarlar  “Bu öğretmene niçin cevap vermediniz beyim.” derler. Bey de “Anlaşıldı ki beylik tarihe karıştı, Türkiye de 50 tane böyle öğretmen çıksa, böyle konuşmalar düzenlese, bundan böyle hiç kimse Bey’ e bedava çalışmaz.” der.

Bu okulda hizmet vermiş tüm öğretmenlerimizi ve diğer çalışanları saygıyla anıyoruz.

Not:Köy okulumuz 2004-2005  Eğitim-Öğretim Yılı sonunda yeteri kadar öğrenci olmaması sebebi ile eğitim ve öğretime kapatılmıştır.

     Kaynak-Araştırma :  Necmettin ACAR

     Düzenleme: Zafer GÖKTÜRK


Yukarı Çık